Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia și prelucrarea datelor cu caracter personal, altfel spus GDPR (General Data Protection Regulation) am întocmit reguli noi și proceduri în cadrul organizației noastre cu privire la prelucrarea și securitatea procesării datelor cu caracter personal. Măsurile luate au fost stabilite, implementate și îmbunătățite prin politici, proceduri, procese, structuri organizaționale și funcțiuni specifice de software și hardware de securitate ale datelor, conform workflow-ului procesării datelor personale în organizație.

Pentru că unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document cu Politica de Confidențialitate prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin interacțiunea cu angajații noștri la punctul de lucru DENTELO Clinic.

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a prezenta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări conform cerințelor legale. În caz de modificare vom afișa public pe site-ul nostru ultima versiune modificată a Politicii de Confidențialitate.

Cine suntem

DENTELO CLINIC SRL este persoană juridică de din România, având sediul social în Cluj-Napoca, str. Nicolae Steinhardt, nr. 12, corp. J, jud. Cluj, cu cod unic de înregistrare fiscală 42006882, mail contact@dentelo.ro. În contextul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ce date personale colectăm

Colectăm date cu caracter personal de la pacienți sau potențiali pacienți. Datele colectate sunt direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți control asupra informației pe care ne-o oferiți. Informațiile și datele personale colectate de noi sunt următoarele:

 • Numele și prenumele;
 • Adresa de e-mail;
 • Numărul de telefon.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens, prin consultarea secțiunii de mai jos, privitoare la scopurile prelucrării.

Formulare de contact

Prin folosirea formularului de contact, colectăm numele, adresa dumneavoastră de e-mail și adresa IP, pentru a ne ajuta la detectarea spam-ului.

Analitice

Folosim obiecte de tip „cookies” pentru măsurarea traficului. Aceste obiecte de tip „cookies” provin de la servicii terțe, precum Google Analytics.

Noi nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor, în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, colectăm și nu prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

De ce colectăm datele personale (scopurile și temeiurile prelucrării)

Înainte de toate, utilizăm datele colectate pentru a presta servicii de bună calitate în beneficiul pacienților noștri. Scopurile și temeiurile prelucrării sunt:

 1. Pentru marketing, dorim să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru serviciile medicale care vă interesează și sunt relevante în cazul dumneavoastră. Ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastră. Vă puteți răzgândi oricând și retrage consimțământul, prin: modificarea preferințelor de abonare la newsletter, accesarea linkului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor primite de la noi; sau prin contactarea DENTELO CLINIC, folosind datele de contact enunțate.
 2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre, noi ne dorim în permanență să fim cei mai buni și să oferim experiențele cele mai bune pacienților noștri. Pentru aceasta este necesar să analizăm datele anterioare și să învățăm continuu din interacțiunile avute. Este posibil să vă invităm să completați chestionare de satisfacție și feedback.
 3. Pentru apărarea intereselor noastre legitime, aici pot fi incluse: măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor site-ului față de atacuri cibernetice, măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente, măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Pentru prelucrarea de date personale ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități medicale și de a ne promova și dezvolta activitatea medicală, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

Cu cine partajăm datele dumneavoastră

Datele dumneavoastră personale furnizate cu acceptul dumneavoastră sunt prelucrate în cadrul DENTELO CLINIC, ca de exemplu pentru realizarea programărilor sau pentru trimiterea informărilor medicale.

Sau după caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat, parteneri DENTELO;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii IT.

În cazuri de obligație legală sau dacă este necesar, pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Noi ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terțe persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Ce drepturi aveți asupra datelor dumneavoastră

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia și prelucrarea datelor cu caracter personal, altfel spus GDPR (General Data Protection Regulation), aveți o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita oricând accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta, folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte, dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

 1. Cererile cu privire la solicitări privind datele personale, vă rugăm să le trimiteți, folosind adresa de e-mail aferentă înregistrată în sistemele noastre. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare, care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră.
 2. Taxe de operare: nu solicităm o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.
 3. Timpul de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide din partea dumneavoastră în termen de 30 de zile, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum 90 de zile.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal: 010336, București, România, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Dorim să precizăm că că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Cum vă protejăm datele

Susținem Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice (GDPR) și aducem aminte vizitatorilor noștri că beneficiază și de toate drepturile conferite de Legea 677/2001.

Facem eforturi constante pentru a proteja vizitatorii noștri, atât prin limitarea cât mai strictă a cerințelor legate de datele personale, cât și prin oferirea unei experiențe web cât mai sigure, folosind cele mai înalte standarde de securitate web existente.

Dorim să vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Noi nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor rețele/sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Politica de utilizare a cookie-urilor

Stimate vizitator, site-ul www.dentelo.ro foloseşte cookie-uri pentru a asigura utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi pentru a susţine eforturile privind oferirea unor servicii confortabile utilizatorilor (de exemplu: preferinţele în materie de confidenţialitate online, opţiunile privind limba site-ului etc.).

Un „cookie” este un fişier de mici dimensiuni format din litere şi numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la internet (computer, telefon mobil, tabletă etc.) şi este instalat prin solicitarea transmisă de către un web-server unui browser (Internet Explorer, Chrome etc.) şi este complet pasiv – nu conţine programe software, viruşi, spyware şi nu poate accesa informaţii de pe hard drive-ul utilizatorului.

Cookie în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

În cazul în care nu doriţi să primiţi un anumit tip de cookie-uri, puteţi să îl dezactivaţi, urmând instrucțiunile de mai jos. Dacă vă răzgândiţi, puteţi să reactivaţi cookie-urile, utilizând aceleaşi setări.

NOTĂ: Dacă dezactivaţi anumite cookie-uri e posibil să pierdeţi anumite funcţii utile, pe care eraţi obişnuit să le aveţi atunci când vizitaţi site-ul DENTELO. Totuşi, majoritatea conţinutului de pe site este funcţional şi fără cookie-uri.

Cu toate că facem tot posibilul să implementăm complet setările dumneavoastră, s-ar putea ca unele cookie-uri să ne scape. Pentru a preîntâmpina astfel de situaţii, vă rugăm să verificaţi setările pentru cookie-uri din browser şi, dacă e cazul, să le schimbaţi manual.

Există diferite tipuri de cookie-uri, care sunt folosite în funcție de necesitate, printre care:

 • Cookie-uri de la terțe părți: în unele cazuri, terțe părți (o organizație externă care ne furnizează servicii) pun un cookie pe dispozitiv, pentru a putea obține informații legate de obiceiurile de navigare, care identifică folosirea unor anumite servicii furnizate. Un exemplu ar putea fi cel al cookie-ului unei terțe părți care indică faptul că a dat un click pe un link care redirecționează către site-ul nostru web, dintr-o căutare efectuată cu Google sau alte motoare de căutare. Un alt exemplu este butonul „Like” din Facebook. Prin intermediul acestui buton vine generat un cookie care poate fi citit de Facebook. Acesta poate fi considerat un cookie de la terțe părți.

Politica cookie-urilor de la terțe părți nu face parte din politica noastră de utilizare a cookie-urilor.

Preferințele referitoare la cookie-uri pot fi modificate. Din setările browser-ului (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome etc.), utilizatorul poate decide care sunt cookie-urile pe care dorește să le accepte și pe care nu dorește să le accepte. Pentru a ști unde se găsesc aceste setări este necesar să folosiți butonul „Help” al browser-ului dumneavoastră.

Utilizarea plug-in-urilor Facebook și Google

Dacă utilizatorul accesează o pagină a site-ului dotată cu un astfel de plug-in, va fi efectuată o legătură cu serverul Facebook sau Google, și plug-in-ul va fi vizualizat în pagina de internet printr-un mesaj al browser-ului. În acest fel, i se va comunica serverului Facebook sau Google, paginile care au fost vizitate de către utilizator. Dacă sunt utilizate anumite funcții ale plug-in-ului (de ex. clic pe butonul „Like” sau comentarii), aceste informații vor fi adăugate în contul de Facebook sau Google al utilizatorului. Alte informații referitoare la utilizarea informațiilor de către Facebook sau Google se găsec în politica de confidențialitate din Facebook sau Google.

Linkuri ale rețelelor sociale (Social Media)

Datele care sunt adunate de Facebook sau de alte terțe părți sunt supuse politicii de confidențialitate ale acestora.

Modificări ale preferințelor și renunțare

În cazul în care nu doriți să primiți cookie-uri de la terți („third party cookies”) pe site-ul DENTELO, puteți dezactiva această opțiune în browser – vă rugăm să verificați setările privacy ale browser-ului pe care îl folosiți.

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile menționate de regulamentul GDPR în privința datelor dumneavoastră, vă rugăm să transmiteți solicitarea dumneavoastră către contact@dentelo.ro, folosind e-mailul cu care doriți să vă exercitați aceste drepturi.